Liên hệ gửi bài
Phòng KHCN-HTQT, Trường Đại học Sư phạm Huế
Địa chỉ: số 34 Lê Lợi - Tp Huế
Tel: 054.3825.004
Fax: 054.3825.824
Email: tapchidhsphue@gmail.com
Bài được tải nhiều
Nguyễn Thám - Đinh Thị Thu Thủy
Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
tải file (6204)

Các yếu tố khí tượng, khí hậu đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch. Ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các yếu tố bức xạ, mây, nắng, chế độ gió, độ ẩm không khí… đều ảnh hưởng tốt đối với sức khỏe con người và thuận lợi cho sự phát triển du lịch. Tuy nhiên, khí hậu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với sự phân hóa theo thời gian và không gian có ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch. Nghiên cứu, đánh giá sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Từ khóa: Sinh khí hậu, Du lịch, Bà Rịa - Vũng Tàu

Trần Văn Hoan
Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua dạy học Toán Cao cấp cho sinh viên khối ngành kinh tế ở trường Đại học Lạc Hồng
tải file (3369)

Xây dựng chuẩn đầu ra với yêu cầu đúng, chính xác, rõ ràng, dễ đánh giá là một nội dung đổi mới quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo ở Trường Đại học Lạc Hồng. Trong chuẩn đầu ra này, các yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp cần được trang bị cho sinh viên khi ra trường được nêu rõ. Một trong những kỹ năng quan trọng được quy định cần trang bị cho sinh viên khối ngành kinh tế là kỹ năng giải quyết vấn đề. Dựa trên cơ sở phân tích thực trạng dạy học Toán Cao Cấp ở trường, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp rèn luyện kỹ năng này cho sinh viên khối ngành kinh tế, hướng đến giảng dạy môn học đáp ứng chuẩn đầu ra đã xây dựng.

Tôn Nữ Nhã Điển
Nhận thức của giáo viên Tiếng Anh trung học phổ thông ở thành phố Huế về việc dạy ngữ pháp Tiếng Anh theo hướng quốc tế hóa
tải file (611)

Trong những thập niên vừa qua, vấn đề “Tiếng Anh chuẩn của người bản ngữ” hay “Tiếng Anh như ngôn ngữ quốc tế” đã được đề cập đến trong việc dạy - học tiếng Anh trên thế giới. Liệu Việt Nam đã nhận định được điều này chưa và đã có biến chuyển gì trong việc dạy - học cũng như trong thái độ đối với “Tiếng Anh như ngôn ngữ quốc tế”. Bài báo này giới thiệu nhận thức của giáo viên (GV) tiếng Anh trung học phổ thông (THPT) ở thành phố Huế về việc dạy ngữ pháp tiếng Anh theo hướng quốc tế hóa.

Danh sách gửi bài
(bài chưa đăng, danh sách được sắp theo tên tác giả)
 
Lượt truy cập
67286