Tìm kiếm

   
1/2021
MỤC LỤC (SỐ 1/2021)
Hướng dẫn: Đưa con trỏ vào tiêu đề tiếng Việt/Tiếng Anh để đọc Tóm tắt/Abstract. Click vào tên tác giả để xem tất cả các bài viết của tác giả này. Sử dụng hộp "Tìm kiếm" để tìm các bài báo theo cụm từ.
0
Bìa
xem file
tải file (13)
 
1
Mục lục
Table of Contents
xem file
tải file (0)
 
2
Hoàng Thị Huế, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Phước Minh Nhật
Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn Trần Thùy Mai từ góc nhìn văn hoá
The art of building charaters in Tran Thuy Mai’s short stories in terms of cultural view
xem file
tải file (64)
 
3
Nguyễn Văn Thuấn
Motif săn bắt trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp
The hunting motif in short stories by Nguyen Huy Thiep
xem file
tải file (207)
 
4
Nguyễn Thị Hoài Phương, Nguyễn Thị Thu Sương
Diễn ngôn tính dục trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư nhìn từ giá trị kinh nghiệm của từ ngữ
Sexual discourse in nguyen ngoc tu’s stories from experiential
xem file
tải file (6)
 
5
Tô Thị Vân Anh
Thiên nhiên và môi trường sinh thái từ cảm quan của các nhà văn nữ Nam bộ
Nature and ecological environment from the sensitions of the Southern female writers
xem file
tải file (3)
 
6
Lê Nam Linh
Ngôn ngữ nghệ thuật trong tập thơ Dòng thiêng của Nguyễn Linh Khiếu
Art language in Dong thieng by Nguyen Linh Khieu
xem file
tải file (359)
 
7
Lê Văn Anh, Nguyễn Thanh Nhật Trường
Cộng đồng Ấn kiều ở Miến Điện thời thuộc Anh
Indian community in Burma under the British rule
xem file
tải file (9)
 
8
Đặng Văn Chương, Trần Thị Thu Hà
Tiếp biến văn hóa Phật giáo trong đạo Cao Đài
Receiving and changing of Buddhist culture in Cao Dai religion
xem file
tải file (3)
 
9
Trần Văn Lực
Khu ủy Trị - Thiên - Huế lãnh đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 ở Huế
Tri - Thien - Hue Regional Communist Party leadership of the General Offensive and Oprising of Spring 1968 in Hue
xem file
tải file (4)
 
10
Trần Như Hiền
Quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Thái Lan từ năm 1995 đến năm 2015
Từ khoá: Quan hệ, Việt Nam - Thái Lan, kinh tế, thương mại.
xem file
tải file (2)
 
11
Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Trang
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hiện dân chủ trong xây dựng Đảng
Ho Chi Minh ideology on democracy and democracy implementation in the construction of the Party
xem file
tải file (9)
 
12
Nguyễn Đình Sơn, Lê Văn Tin
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với hoạt động du lịch lễ hội tỉnh Đắk Lắk
Evaluation of satisfaction of domestic tourism for festival tourism activities in Dak Lak province
xem file
tải file (2)
 
13
Trần Thị Cẩm Tú, Lê Anh Toại
Hiện trạng khai thác loại hình nhã nhạc cung đình vào phát triển du lịch ở thành phố Huế
State of exploiting Hue royal refined music to the development of tourism in Hue city
xem file
tải file (2)
 
14
Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Hoàng Đông, Hồ Công Nghiệp, Trịnh Xuân Hồng, Nguyễn Văn Hoàng
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến của khách du lịch Đông Nam bộ: trường hợp điểm đến Đà Lạt
Researching factors affecting destination selection decision of tourists from southeast regon: a case study of Da Lat
xem file
tải file (19)
 
15
Nguyễn Thị Thùy Trang, Trần Văn Thắng
Thực trạng và giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Current situation of human resources for socio - economic development in Huong Tra town, Thua Thien Hue province
xem file
tải file (5)
 
16
Ngô Thị Khai Nguyên
Cấu trúc và ngữ nghĩa của tiêu đề phim lãng mạn trong tiếng Việt và tiếng Anh
Structures and semantic features of titles of romance films in Vietnamese and English languag
xem file
tải file (2)
 
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập: NGUYỄN THÁM
Phó Tổng biên tập: NGUYỄN VĂN THUẬN
NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN
NGUYỄN THÀNH NHÂN
Thường trực: HÀ VIẾT HẢI
Thư ký HOÀNG THỊ HUẾ
   
Ban biên tập KH Xã hội và Nhân văn LÊ VĂN ANH (TRƯỞNG BAN)
NGUYỄN VĂN THUẤN
LÊ HỒ SƠN
GILVAN MÜLLER DE OLIVEIRA
TED MORRISEY
KITTIPHONG PRAPHAN
TUANGTIP KLINBUBPA-NEFF
NGUYỄN NGỌC PHÚ
GATUT SUSSANTO
LÊ HUY BẮC
   
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Đại học Sư phạm Huế
Config   -  Admin