Tìm kiếm

   
1/2018
MỤC LỤC (SỐ 1/2018)
Hướng dẫn: Đưa con trỏ vào tiêu đề tiếng Việt/Tiếng Anh để đọc Tóm tắt/Abstract. Click vào tên tác giả để xem tất cả các bài viết của tác giả này. Sử dụng hộp "Tìm kiếm" để tìm các bài báo theo cụm từ.
1
Mục lục
Table of Contents
xem file
tải file (16)
 
2
Trần Quân Kỳ
Positive Recurrence for A Class of Jump Diffusions
Positive Recurrence for A Class of Jump Diffusions
xem file
tải file (28)
 
3
Lê Đình, Trần Thị Ngọc Anh, Phạm Tuấn Vinh
Optically detected electron - phonon resonances in hyperbolic Poschl-Teller quantum wells
Optically detected electron - phonon resonances in hyperbolic Poschl-Teller quantum wells
xem file
tải file (17)
 
4
Lê Đình, Trần Thị Thu Nguyệt, Phạm Tuấn Vinh
Absorption power and linewidths in quantum wells with Poschl-Teller hyperbolic potential in magnetic fields
Absorption power and linewidths in quantum wells with Poschl-Teller hyperbolic potential in magnetic fields
xem file
tải file (8)
 
5
Nguyễn Thị Thủy, Trần Duy Thanh, Cao Thị Thùy Linh, Hoàng Hương Quỳnh
Extraordinary magnetic properties of LaFeO3 system doped Ti, Co, Cu
Extraordinary magnetic properties of LaFeO3 system doped Ti, Co, Cu
xem file
tải file (12)
 
6
Đặng Thị Thanh Nhàn, Hoàng Thị Trang, Ngô Duy Ý
Isolation of stigmasterol and β-sitosterol from Ocimum tenuiflorum L. (Lamiaceace)
Isolation of stigmasterol and β-sitosterol from Ocimum tenuiflorum L. (Lamiaceace)
xem file
tải file (11)
 
7
Phan Trọng Tiến
Tính duy nhất nghiệm β-nhớt của phương trình Hamilton-Jacobi với bài toán giá trị biên
The uniqueness of β-viscosity solutions of boundary value problems for Hamilton-Jacobi equations
xem file
tải file (8)
 
8
Nguyễn Ngọc Lâm, Trương Minh Đức, Trần Quang Đạt
Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1)
The nonclassical properties of the multiplied-two-photon-added two-mode coherent state SU(1,1)
xem file
tải file (40)
 
9
Trần Diệp Tuấn, Trương Minh Đức, Trần Quang Đạt
Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1) chẵn
Nonclassical properties of the even multiplied-two-photon-added two-mode coherent state SU(1,1)
xem file
tải file (34)
 
10
Phan Thị Ái Nhị, Lê Thị Ngọc Bảo, Đinh Như Thảo
Nghiên cứu hiệu ứng Stark quang học trong chấm lượng tử InN/GaN
A study of the optical Stark effect in InN/GaN quantum dots
xem file
tải file (11)
 
11
Lê Đình, Trần Ngọc Bích, Huỳnh Vĩnh Phúc
Hấp thụ phi tuyến hai photon trong MoS2 đơn lớp dưới ảnh hưởng của tương tác electron-phonon âm dọc-áp điện
Nonlinear two-photon absorption process in MoS2 monolayer under the effect of electron-LA-PE phonon scattering
xem file
tải file (17)
 
12
Trần Thị Thu, Trương Minh Đức, Hồ Sỹ Chương
Các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp chẵn
The nonclassical properties of the one-photon-added and subtracted two-mode even coherent state
xem file
tải file (22)
 
13
Phạm Hương Thảo, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Hương Thủy
Ảnh hưởng của tương tác trao đổi vùng xa lên các tính chất nhiệt động lực học của chuỗi spin lượng tử với mô hình Heisenberg XYZ
Influence of long-range interaction on thermodynamic properties of quantum spin chain with XYZ Heisenberg model
xem file
tải file (17)
 
14
Nguyễn Tú Hà
Kết hợp phương pháp lượng tử hóa vector và mô hình Markov ẩn trong nhận dạng tiếng nói tiếng Việt - ứng dụng trong điều khiển tivi
Using the combination of vector quantization method and hidden Markov models for Vietnamese speech recognition - apllying for control the television
xem file
tải file (14)
 
15
Trần Thị Êly, Trần Văn Giang, Trần Thụy Cẩm Hà, Trịnh Hữu Tấn
Nhân dòng và phân tích trình tự phân đoạn gene Igf2 từ mô gan chuột nhà (Mus musculus)
Cloning and characteristic of partial sequence of Igf2 gene from the liver tissue of house mouse (Mus musculus)
xem file
tải file (8)
 
16
Nguyễn Tý, Hoàng Lê Thùy Lan, Lê Thanh Hải
Xác định một số ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá dìa tro Siganus fuscescens (Houttuyn, 1782) nuôi ở huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
Determining some ectoparasites of mottled spinefoot Siganus fuscescens (Houttuyn, 1782) cultured in Quang Dien district, Thua Thien Hue province
xem file
tải file (12)
 
17
Nguyễn Thị Thơm, Mai Hương Trà, Nguyễn Thành Hưng
Nghiên cứu trồng nấm bào ngư vàng Pleurotus citrinopileutus bằng phụ phẩm nông nghiệp
Study of cultivating golden oyster mushroom Pleurotus citrinopileutus utilization of agricultural waist
xem file
tải file (9)
 
18
Bùi Dương Hưng, Nguyễn Thị Hồng, Đặng Xuân Thọ
Phương pháp mới dựa trên vùng an toàn nâng cao hiệu quả phân lớp dữ liệu mất cân bằng
Random-safe-over-undersampling - the novel method based on safe region to improve performance of imbalanced data classification
xem file
tải file (9)
 
19
Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thám
Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam
Assessment of bioclimatic resource for the development of tourism in Quang Nam province
xem file
tải file (34)
 
   
   
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Đại học Sư phạm Huế
Config   -  Admin