Tìm kiếm

   
3/2017
MỤC LỤC (SỐ 3/2017)
Hướng dẫn: Đưa con trỏ vào tiêu đề tiếng Việt/Tiếng Anh để đọc Tóm tắt/Abstract. Click vào tên tác giả để xem tất cả các bài viết của tác giả này. Sử dụng hộp "Tìm kiếm" để tìm các bài báo theo cụm từ.
1
MỤC LỤC
TABLE OF CONTENTS
xem file
tải file (13)
 
2
Thái Phan Vàng Anh
Từ lí thuyết mĩ học tiếp nhận, nhìn lại những bàn luận về “người đọc” nửa đầu thế kỉ XX
From reception aesthetics, approaching discusses about “the reader” in the first-half of the XXth century
xem file
tải file (13)
 
3
Hoàng Thị Hường
Đóng góp của Phan Khôi cho quá trình hiện đại hóa văn học quốc ngữ trên báo chí Sài Gòn những năm nửa đầu thế kỷ XX
Contribution of Phan Khoi into modernization process for literature nations language on Saigon press in the first half of the twentieth century
xem file
tải file (5)
 
4
Hoàng Đức Khoa
Hình tượng nhân vật người kể chuyện trong truyện của Phan Bội Châu
The narrator in Phan Boi Chau’s prose
xem file
tải file (4)
 
5
Trần Thị Thanh Nhị
Hiện tượng dự báo thông qua lên đồng trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam
Foreseeing phenomenon through “trance” in Vietnamese middle-age narrative prose
xem file
tải file (7)
 
6
Đặng Thị Ngọc Phượng
Thơ ngũ ngôn trong phong trào thơ mới nhìn từ khả năng phản ánh hiện thực, con người
Five-word verse in the new poetry movement - a look from alitity to reflect realism and humanity
xem file
tải file (7)
 
7
Võ Thị Ngọc Thúy
Giải quyết sự phức tạp trong tình hình văn bản Nhị độ mai diễn ca
Text situation of Nom story “Second plum”
xem file
tải file (8)
 
8
Trần Thị Thu Ba
Duras: khái niệm “lưng chừng” trong hệ tác phẩm về Đông Dương và hành trình đi tìm cái tôi
Duras: the concept of “in - between” in the Indochina cycle and the journey of self – discovery
xem file
tải file (6)
 
9
Bùi Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Linh Tú
Phó từ gốc Hán chỉ hạn định trong tiếng Việt và các từ tương đương trong tiếng Hán
The limiting adverbs in Vietnamese and its equivalences in Chinese
xem file
tải file (5)
 
10
Bùi Thị Nguyệt Quỳnh
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống lễ hội của dân tộc Mường Hòa Bình
Conservating and promoting traditional cultural heritage (festivals) of Muong ethnic in Hoa Binh
xem file
tải file (9)
 
11
Nguyễn Trung Triều
Phong trào thanh niên, học sinh thị xã Nha Trang những năm 1964 - 1965
Movements of the youth and students in Nha Trang town from 1964 to 1965
xem file
tải file (4)
 
12
Trần Thị Quế Châu
Những nhân tố tác động đến sự thay đổi chính sách của Tây Ban Nha đối với người Hoa ở thuộc địa Philippines từ 1767 đến 1898
Factors affecting policy changes of Spanish government towards Chinese in colonial Philippines from 1767 to 1898
xem file
tải file (12)
 
13
Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Hà Quỳnh Giao
Hiện trạng phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ ở xã Hải Dương, Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Status of brackish aquaculture in Hai Duong commune, Huong Phong district, Huong Tra town, Thua Thien Hue
xem file
tải file (14)
 
14
Lê Anh Phi, Hồ Tùng Vĩnh
Một số kỹ thuật dạy học đặc thù môn Địa lý nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trung học cơ sở tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Using some specific techniques of teaching Geography to promote students’ activeness at secondary schools in Dong Ha, Quang Tri province
xem file
tải file (15)
 
15
Trương Hoàng Lê
Ứng dụng phép hồi chiếu vào việc phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Pháp
The use of anaphora in developing communication skills in French
xem file
tải file (6)
 
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập: NGUYỄN THÁM
Phó Tổng biên tập: NGÔ ĐẮC CHỨNG
NGUYỄN VĂN THUẬN
NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN
Thường trực: TRẦN VUI
Thư ký TRẦN THỊ TÚ ANH
   
Ban biên tập KH Tự nhiên- Công nghệ NGUYỄN VĂN THUẬN
TRẦN QUỐC DUNG
TRẦN DƯƠNG
TRƯƠNG MINH ĐỨC
HÀ VIẾT HẢI
ĐOÀN THẾ HIẾU
NGUYỄN HOÀNG
BIỀN VĂN MINH
DƯƠNG TUẤN QUANG
ĐINH NHƯ THẢO
Ban biên tập KH Xã hội và Nhân văn NGUYỄN THÁM
THÁI PHAN VÀNG ANH
VŨ ĐÌNH BẢY
NGUYỄN VĂN BẮC
TÔN THẤT DỤNG
ĐẶNG VĂN CHƯƠNG
PHẠM VIẾT HỒNG
TRƯƠNG CÔNG HUỲNH KỲ
NGUYỄN HOÀNG SƠN
NGUYỄN THỊ TỊNH THY
Ban biên tập Khoa học Giáo dục TRẦN VUI
LÊ VĂN DŨNG
PHAN ĐỨC DUY
TRẦN HUY HOÀNG
TRẦN KIÊM MINH
NGUYỄN THÀNH NHÂN
TRẦN HỮU PHONG
NGUYỄN THỊ KIM THOA
PHAN MINH TIẾN
NGUYỄN ĐỨC VŨ
   
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Đại học Sư phạm Huế
Config   -  Admin