Tìm kiếm

   
4/2017
MỤC LỤC (SỐ 4/2017)
Hướng dẫn: Đưa con trỏ vào tiêu đề tiếng Việt/Tiếng Anh để đọc Tóm tắt/Abstract. Click vào tên tác giả để xem tất cả các bài viết của tác giả này. Sử dụng hộp "Tìm kiếm" để tìm các bài báo theo cụm từ.
1
Mục lục
Table of Contents
xem file
tải file (1)
 
2
Nguyễn Thế Dũng
Interactive learning and competency based learning in B-learning
xem file
tải file (1)
 
3
Trương Viên, Đặng Ngọc Thi Giang
Helping learners attain the standard-based proficiency level: perspectives of EFL teachers and students at Hue University of Agriculture and Forestry
xem file
tải file (1)
 
4
Trương Bạch Lê, Đặng Thị Cẩm Tú, Hồ Thị Thùy Trang
Integrating service learning activities into the English major undergraduate curriculum at Hue University of Foreign Languages
xem file
tải file (1)
 
5
Lê Phạm Hoài Hương, Thạch Thị Hải Huyền
Students’ strategies in learning English specialized vocabulary
xem file
tải file (1)
 
6
Hoàng Thị Diễm Phương
Thực trạng việc sử dụng các biện pháp phát triển tư duy về số và định lượng cho trẻ mẫu giáo lớn tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Huế
The reality of the using thinking development methods on number and quantity for preschool children (5-6 year-old) in some kindergatens in Hue
xem file
tải file (5)
 
7
Nguyễn Quốc Khánh
Sử dụng phần mềm Macromedia Flash trong việc xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm đồ họa trực tuyến học phần kiến trúc máy tính
Using the Macromedia Flash software to build the online graphics test for computer architecture module
xem file
tải file (1)
 
8
Nguyễn Thế Dũng, Lê Thị Mỹ Nương
Đề xuất quy trình dạy học thực hành Tin học đại cương dựa trên mô hình B-learning
Proposing processes for practice teaching in general informatics subject based on B-learning model
xem file
tải file (1)
 
9
Trần Thị Tú Anh, Trịnh Thị Thúy
Phát triển năng lực cảm xúc – xã hội cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học môn tiếng Việt
Developing social – emotional competence for grade 3 students during teaching Vietnamese subject
xem file
tải file (1)
 
10
Hoàng Văn Liêm, Trần Thị Tú Anh
Năng lực thực hiện công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm ở các trường trung học cơ sở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Capability of form teachers in junior high schools of A Luoi district, Thua Thien Hue province
xem file
tải file (0)
 
11
Nguyễn Long Tuấn, Trần Văn Hiếu
Nâng cao chất lượng quản lý công tác thi đua, khen thưởng ở các trường tiểu học và trung học cơ sở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Enhancing the quality of the management of emulation and commendation of headmasters of primary and lower secondary schools in Vinh Linh district, Quang Tri province
xem file
tải file (1)
 
12
Phạm Thị Hoa Lý, Trần Văn Hiếu
Quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Management status construction up to national standards in junior high schools in Trieu Phong district, Quang Tri province
xem file
tải file (1)
 
13
Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Phước Cát Tường, Nguyễn Thị Kim Thảo
Nhận thức của giáo viên tiểu học về vai trò của sự quan tâm đối với học sinh
Primary teachers perceptions on the role of care on students
xem file
tải file (3)
 
14
Hồ Quang Chính
Biện pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế với các Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên trung học phổ thông
Some measures to perfect the coordination mechanism between Hue University of Education and Departments of Education and Training in fostering to improve the capacity for the high school teachers
xem file
tải file (1)
 
15
Lê Văn Huy
Trò chơi tạo hình kích thích khả năng tưởng tượng sáng tạo của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
Shape-made games to stimulate the creative imaginations ability of 5-6 years old pre-schoolers
xem file
tải file (2)
 
16
Lê Thị Thanh Chi, Trần Phạm Minh Đức, Trần Thị Lệ Ninh, Nguyễn Lê Ngân Chinh
Gánh nặng từ vựng trong giáo trình tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên không chuyên ngữ của Đại học Huế
Learning burden of lexical items in “English Elements” – the set of course books used in teaching general English for non-English major students of Hue University
xem file
tải file (1)
 
   
   
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Đại học Sư phạm Huế
Config   -  Admin