Tìm kiếm

   
2/2017
MỤC LỤC (SỐ 2/2017)
Hướng dẫn: Đưa con trỏ vào tiêu đề tiếng Việt/Tiếng Anh để đọc Tóm tắt/Abstract. Click vào tên tác giả để xem tất cả các bài viết của tác giả này. Sử dụng hộp "Tìm kiếm" để tìm các bài báo theo cụm từ.
1
MỤC LỤC
TABLE OF CONTENTS
xem file
tải file (29)
 
2
Lê Đình, Võ Thanh Lâm, Nguyễn Hoàng Vũ
Nonlinear Absorption power and linewidths in quantum well with triangular potential
xem file
tải file (66)
 
3
Mai Thị Lý, Trương Minh Đức
Nonclassical properties of single-photon-added two-mode SU(1,1) coherent states
xem file
tải file (38)
 
4
Quách Anh Tài, Yoshimasa Kurihara, Quách Mỹ Uyên Nhi
Photonic radiative corrections of e+e- -> process
xem file
tải file (13)
 
5
Hồ Thị Kim Thoa
Identification and refactoring of exception handling code smells in Javascript
xem file
tải file (11)
 
6
Lê Đình, Trần Như Bội Ngọc
Cộng hưởng từ - phonon trong giếng lượng tử thế hyperbol
Magnetophonon resonance in quantum wells with hyperbolic potentials
xem file
tải file (26)
 
7
Nguyễn Văn Chương, Bùi Đình Hợi
Nghiên cứu tính chất điện tử của cấu trúc dị thể graphen-Al2O3
Electronic properties of the graphene-Al2O3 heterostructure
xem file
tải file (28)
 
8
Lê Trần Uyên Tú, Nguyễn Trường Thọ
Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của hệ gốm áp điện không chì trên nền BiFeO3
Fabrication and electrical characterization of lead-free based on BiFeO3
xem file
tải file (11)
 
9
Lê Thị Thanh Ngân, Ngô Văn Tứ
Nghiên cứu xác định hàm lượng đồng, chì trong môi trường đất và nước ở làng nghề đúc đồng Phường Đúc thành phố Huế bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
Determination of copper and lead contents in soil and water environment by atomic absorption spectrometry (AAS)
xem file
tải file (26)
 
10
Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Ngô Văn Tứ
Nghiên cứu xác định nano curcumin trong một số loại thực phẩm chức năng bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
Study on nano curcumin in some functional food by high performance liquid chromatography
xem file
tải file (13)
 
11
Đặng Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Huyền
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của tinh dầu cây kinh giới (Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyland.,)
Study on chemical constituents and antimicrobial activities of essential oil from Elsholtzia Ciliata (Thunb.) Hyland
xem file
tải file (12)
 
12
Đoàn Suy Nghĩ
Nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc của mô gan, lách chuột nhắt trắng (Swiss) dưới tác dụng của tia tử ngoại
Study on the structural changes of the liver, spleen white mice (Swiss) under the effect of ultraviolet
xem file
tải file (6)
 
13
Nguyễn Thị Lan Anh
Thuật toán HMU trong bài toán phân lớp dữ liệu mất cân bằng
Hypothesis margin based undersampling method for dealing with imbalanced data sets
xem file
tải file (17)
 
14
Nguyễn Lê Trung Thành
Nhận dạng thực thể định danh trong văn bản tiếng Việt
Named entity recognition in Vietnamese documents
xem file
tải file (13)
 
15
Đoàn Duy Hiếu, Nguyễn Thám
Đánh giá biến động rừng huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai trên tư liệu viễn thám đa thời gian và GIS
Using materials, remote sensing and GIS technology to consider the changes of Ia Pa’s forest, Gia Lai province
xem file
tải file (16)
 
16
Trần Thị Tuyết Mai, Trần Ngọc Bảy, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Trọng Quân
Xây dựng bản đồ phục vụ hoạt động tự học của sinh viên trong học phần địa lí tự nhiên các châu lục 1
Creating a textbook mapping system to serve self-study activities of students in studying physical geography of continents part 1
xem file
tải file (21)
 
17
Lê Phúc Chi Lăng
Thực trạng phát triển nông nghiệp đô thị ở phường Kim Long, thành phố Huế
Status of urban agricultural development at Kim Long ward, Hue city
xem file
tải file (20)
 
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Tổng biên tập: NGUYỄN THÁM
Phó Tổng biên tập: NGÔ ĐẮC CHỨNG
NGUYỄN VĂN THUẬN
NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN
Thường trực: TRẦN VUI
Thư ký TRẦN THỊ TÚ ANH
   
Ban biên tập KH Tự nhiên- Công nghệ NGUYỄN VĂN THUẬN
TRẦN QUỐC DUNG
TRẦN DƯƠNG
TRƯƠNG MINH ĐỨC
HÀ VIẾT HẢI
ĐOÀN THẾ HIẾU
NGUYỄN HOÀNG
BIỀN VĂN MINH
DƯƠNG TUẤN QUANG
ĐINH NHƯ THẢO
Ban biên tập KH Xã hội và Nhân văn NGUYỄN THÁM
THÁI PHAN VÀNG ANH
VŨ ĐÌNH BẢY
NGUYỄN VĂN BẮC
TÔN THẤT DỤNG
ĐẶNG VĂN CHƯƠNG
PHẠM VIẾT HỒNG
TRƯƠNG CÔNG HUỲNH KỲ
NGUYỄN HOÀNG SƠN
NGUYỄN THỊ TỊNH THY
Ban biên tập Khoa học Giáo dục TRẦN VUI
LÊ VĂN DŨNG
PHAN ĐỨC DUY
TRẦN HUY HOÀNG
TRẦN KIÊM MINH
NGUYỄN THÀNH NHÂN
TRẦN HỮU PHONG
NGUYỄN THỊ KIM THOA
PHAN MINH TIẾN
NGUYỄN ĐỨC VŨ
   
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Đại học Sư phạm Huế
Config   -  Admin