Tìm kiếm

   
4/2018
MỤC LỤC (SỐ 4/2018)
Hướng dẫn: Đưa con trỏ vào tiêu đề tiếng Việt/Tiếng Anh để đọc Tóm tắt/Abstract. Click vào tên tác giả để xem tất cả các bài viết của tác giả này. Sử dụng hộp "Tìm kiếm" để tìm các bài báo theo cụm từ.
0
Bìa
xem file
tải file (20)
 
1
Mục lục
Table of Contents
xem file
tải file (4)
 
2
Lương Thị Minh Thủy
Về môđun giả-s-nội xạ
On pseudo-s-injective modules
xem file
tải file (17)
 
3
Nguyễn Minh Nhân, Trương Minh Đức, Lê Thị Hồng Thanh
Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp
The nonclassical properties of the two-photon-added and one-photon-subtracted two-mode coherent state
xem file
tải file (29)
 
4
Dương Đình Phước, Đinh Như Thảo
Nghiên cứu hiện tượng kết cặp của phonon quang dọc và plasmon trong các lớp màng mỏng bán dẫn InAlAs
A study of coupling phenomenon between longitudinal optical phonon and plasmon in thin inalas semiconductor layers
xem file
tải file (26)
 
5
Phan Văn Nhâm, Bùi Đình Hợi
Polaron từ trong vật liệu bán dẫn từ pha loãng
Magnetic polaron in diluted magnetic semiconductors
xem file
tải file (6)
 
6
Hoàng Hữu Hòa
Động học phổ trong phát xạ laser màu băng rộng
The spectral dynamics of broadband dye lasers emissions
xem file
tải file (4)
 
7
Ngô Văn Tứ, Hà Thùy Trang, Nguyễn Thị Minh Tươi
Phân tích và đánh giá hàm lượng patulin trong các loại nước uống trái cây bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu nâng cao
Analysis and assessment of patulin contents in a variety of fruit drinks by high performance liquid chromatography
xem file
tải file (3)
 
8
Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đặng Xuân Tín, Hồ Văn Minh Hải
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu TiO2/CNTs bằng phương pháp thủy phân kết hợp siêu âm
A study on the synthesis of TiO2/CNTs composites by hydrolysis combined ultrasonic method
xem file
tải file (6)
 
9
Trần Thị Kim Anh, Trần Văn Giang
Một số đặc điểm hình thái của sò lông Anadara antiquata (Linnaeus, 1758) ở miền Trung Việt Nam
Some morphological charateristics of antique ark Anadara antiquata in Central Vietnam
xem file
tải file (2)
 
10
Nguyễn Tý, Hoàng Lê Thùy Lan
Một số ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá dìa (Siganus guttatus) giai đoạn nuôi thương phẩm nuôi ở đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế
Some ectoparasites of goldlined spinefoot (Siganus guttatus) cultured in Tam Giang lagoon of Thua Thien Hue province
xem file
tải file (7)
 
11
Bùi Thị Chính, Bùi Ninh, Ngô Quý Thảo Ngọc
Đặc điểm hình thái các loài ốc thuộc họ Streptaxidae và Subulinidae (Gastropoda: pulmonata) tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế
The morphological characteristics of snail species belong to Streptaxidae and Subulinidae (Gastropoda: pulmonata) in Bach Ma National Park, Thua Thien Hue province
xem file
tải file (49)
 
12
Võ Thị Thanh Trúc, Trần Thanh Sơn, Trần Văn Giang
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của cá chình bông nước ngọt (Anguilla marmorata) nuôi thương phẩm trong bể xi măng tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Research on possible growth of marbled eel (Anguilla marmorata) in fresh water cultivated commercially in cement tank in Song Cau town, Phu Yen province
xem file
tải file (3)
 
13
Dương Thị Minh Hoàng
Đa dạng thực vật và thực trạng sử dụng vườn trường ở một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế
Species diversity of plant and situation of using school gardens at some schools in Hue city
xem file
tải file (12)
 
14
Nguyễn Thị Lan Anh
Phân lớp dữ liệu mất cân bằng với thuật toán HBU
Hypothesis margin based borderline undersampling method for classifying imbalanced data sets
xem file
tải file (3)
 
15
Phan Hoàng Nam, Trần Hoài Nhân
Cải tiến thuật toán luồng cực đại có giá cực tiểu cho phương pháp MTA
Improve algorithm with minimum cost and maximum flow for method MTA
xem file
tải file (4)
 
16
Phan Văn Trung, Trần Thị Lý, Nguyễn Đăng Độ
Biến động sử dụng đất tỉnh Bình Dương giai đoạn 1997 - 2017
Land-use change in Binh Duong province in the period from 1997 to 2017
xem file
tải file (29)
 
   
   
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Đại học Sư phạm Huế
Config   -  Admin