Tìm kiếm

   
1/2019
MỤC LỤC (SỐ 1/2019)
Hướng dẫn: Đưa con trỏ vào tiêu đề tiếng Việt/Tiếng Anh để đọc Tóm tắt/Abstract. Click vào tên tác giả để xem tất cả các bài viết của tác giả này. Sử dụng hộp "Tìm kiếm" để tìm các bài báo theo cụm từ.
0
Bìa
xem file
tải file (28)
 
1
Mục lục
Table of Contents
xem file
tải file (10)
 
2
Phan Thúy Hằng
Biểu tượng Nước trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000
The symbol “water” in Vietnamese novels from 1986 to 2000
xem file
tải file (30)
 
3
Nguyễn Văn Hùng
Phương thức chuyển thể nhân vật từ truyện ngắn Việt Nam đương đại sang tác phẩm điện ảnh
Character adaptation method from contemporary Vietnamese short stories to films
xem file
tải file (13)
 
4
Phan Trọng Hoàng Linh
Quan niệm về thể loại văn học của Mikhail Bakhtin
The view of literary genres of Mikhail Bakhtin
xem file
tải file (6)
 
5
Nguyễn Thị Diễm My
Cảm quan về con người trong thơ Nguyễn Bình Phương
The conception of human dimension in Nguyen Binh Phuong’s poetry
xem file
tải file (15)
 
6
Hoàng Hữu Phước
Chuyển thể kí hiệu biểu thị thời gian từ văn chương đến điện ảnh trong trường hợp “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (Dưới góc nhìn liên văn bản và liên kí hiệu)
Transforming symbol indicating time from literature to film in the case of “I see yellow flowers on green grass” (through the view of Intertextuality and Intersemiotic)
xem file
tải file (12)
 
7
Nguyễn Thị Ái Thoa
Tư duy huyền thoại hóa cổ mẫu nước và lửa trong một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại
The essence of mystification of water and fire archetype in some Vietnamese novels since 1986
xem file
tải file (17)
 
8
Trần Nhật Thu
Không gian giấc mơ trong một số truyện ngắn nữ Việt Nam hiện đại
Dreamy space in some Vietnamese contemporary short stories by female writers
xem file
tải file (7)
 
9
Nguyễn Thùy Trang
Tâm thức thị dân trong tiểu thuyết Đỗ Phấn từ góc nhìn phê bình sinh thái
The psychology of urban people in Do Phan’s novels from the ecocritical perspective
xem file
tải file (6)
 
10
Lê Thị Cẩm Vân
Về các phức hợp được chuyển nghĩa để chỉ tính chất của hoạt động nói năng trong Tiếng Việt
The semantic-shifted complexes describing the property of speech activity in Vietnamese
xem file
tải file (9)
 
11
Nguyễn Tư Sơn
Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của hành vi từ chối trực tiếp trong Tiếng Việt và Tiếng Nga
Comparison of the indirect refusal behaviors in Vietnamese and Russian
xem file
tải file (5)
 
12
Vũ Yến Sơn
So sánh cách xưng hô trong nghi thức lời nói Tiếng Nga với Tiếng Việt
Comparing the vocative ways of speaking rituals between Russian and Vietnamese
xem file
tải file (22)
 
13
Trần Văn Án
Việc thờ cúng tổ tiên của vua chúa ở Việt Nam thời xưa (trước Triều Nguyễn)
Ancestor worship of the ancient Vietnam king (before the Nguyen Dynasty)
xem file
tải file (40)
 
14
Lê Thị Quí Đức
Những chuyển biến trong giáo dục nhà chùa ở Miến Điện dưới thời vua Mindon (1853-1878)
Changes in monastic education in Burma under King Mindon (1853-1878)
xem file
tải file (7)
 
15
Trương Công Huỳnh Kỳ
Đặc điểm của phong trào cách mạng ở Nam Trung kỳ những năm 1930-1931
Characteristics of the revolutionary movement in the South Central of Vietnam the years 1930-1931
xem file
tải file (5)
 
16
Lê Thành Nam
Vấn đề tìm kiếm đồng minh trong cách mạng Mỹ(1775-1783) - quan điểm và phương án
The American revolution toward the quest for alliance in international community – viewpoints and plan
xem file
tải file (7)
 
17
Lê Hồ Sơn
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt
Strengthening the development for core officers at University of Education, Hue University
xem file
tải file (7)
 
18
Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Tứ, Nguyễn Thị Diễm My, Đặng Hoàng An
Thực trạng đội ngũ làm công tác tham vấn học đường hiện nay
The current situation of the school counseling staff
xem file
tải file (36)
 
   
   
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Đại học Sư phạm Huế
Config   -  Admin