Tìm kiếm

   
3/2019
MỤC LỤC (SỐ 3/2019)
Hướng dẫn: Đưa con trỏ vào tiêu đề tiếng Việt/Tiếng Anh để đọc Tóm tắt/Abstract. Click vào tên tác giả để xem tất cả các bài viết của tác giả này. Sử dụng hộp "Tìm kiếm" để tìm các bài báo theo cụm từ.
1
Bìa
xem file
tải file (15)
 
2
Mục lục
Table of Contents
xem file
tải file (12)
 
3
Trần Đạo Dõng
Invariant Differential Operators on the compactification of Symmetric Spaces
Invariant Differential Operators on the compactification of Symmetric Spaces
xem file
tải file (11)
 
4
Nguyễn Tú Hà, Ngô Quốc Hưng
A speaker recognition system using combination method between Vector Quantization and Gaussian Mixture Model
A speaker recognition system using combination method between Vector Quantization and Gaussian Mixture Model
xem file
tải file (9)
 
5
Võ Thanh lâm, Lê Đình
Influence of phonon confinement on cyclotron-phonon resonance in infinite square quantum well
Influence of phonon confinement on cyclotron-phonon resonance in infinite square quantum well
xem file
tải file (20)
 
6
Nguyễn Thị Diễm Chi
Môđun và vành ker-bất biến đẳng cấu
On automorphism ker-invariant modules and rings
xem file
tải file (12)
 
7
Đào Thị Trang
Một vài kết quả về môđun bất biến đẳng cấu
Some results about automorphism invariant modules
xem file
tải file (4)
 
8
Trương Minh Chính
So sánh một số hàm phi tuyến trong thuật toán phân tích phần tử song song thích nghi cho ten-xơ bậc 3 và áp dụng xử lý tín hiệu điện não đồ không đầy đủ
A comparison study on several types on non-linear functions in adaptive canonical polyadic decomposition of third-order tensors and application in analysis of incomplete eeg data
xem file
tải file (8)
 
9
Hoàng Thị Thúy Dung, Trương Minh Đức, Trần Quang Đạt
Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon
Quantitative measures of entanglement and quantum teleportation of the one-photon-added and one-photon-subtracted two-mode SU(1,1) coherent state
xem file
tải file (17)
 
10
Nguyễn Thị Thu Hằng, Trương Minh Đức, Hồ Sỹ Chương
Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ
Qualitative measures of entanglement and quantum teleportation of the one-photon-added and one-photon-subtracted two-mode odd SU(1,1) coherent state
xem file
tải file (34)
 
11
Phan Thị Tâm, Trương Minh Đức, Lê Thị Hồng Thanh
Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ
The nonclassical properties of the one-photon-added and one-photon-subtracted two-mode odd SU(1,1) coherent state
xem file
tải file (8)
 
12
Hà Thùy Trang, Nguyễn Đình Luyện, Đinh Diệu Huyền
Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sông Gianh
Study on water samples of Gianh river quality assessment
xem file
tải file (29)
 
13
Ngô Văn Tứ, Hà Thùy Trang, Ngô Ngọc Nữ
Phân tích và đánh giá hàm lượng Cu, Pb, Cd, Ni trong các nguồn nước mặt tại thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế
Determination and evaluation of Cu, Pb, Cd, Ni contents in surface water sources in Huong Thuy town, Thua Thien Hue province
xem file
tải file (1)
 
14
Trương Thị Hiếu Thảo, Trần Thị Ánh Diệp
Đặc điểm giải phẫu thích nghi một số loài thực vật thân gỗ trên vùng đất cát nội đồng ngập nước huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
Adaptive anatomical characteristics of arbor plants on submerged inland sandy area at Phong Đien district, Thua Thien Hue province
xem file
tải file (5)
 
15
Nguyễn Văn Thuận, Trần Văn Giang, Huỳnh Thị Tường Vy
Nghiên cứu động vật đất cỡ trung bình (Mesofauna) ở vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Study on soil animals with average size (Mesofauna) distributing in Tra Bong area, Quang Ngai province
xem file
tải file (1)
 
16
Vĩnh Anh Nghiêm Quân, Nguyễn Lê Trung Thành, Đinh Thị Diệu Minh, Trần Hoài Nhân
Ảnh hưởng của hàm kích hoạt đến mô hình mạng nơron tích chập
Impact of activation functions in convolution neural networks
xem file
tải file (346)
 
17
Nguyễn Hồng Quốc, Nguyễn Chí Công, Phạm Trung Đức
Một giải thuật lập lịch đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng chuyển mạch chùm quang
A scheduling algorithm assurance quality service in optical burst switching networks
xem file
tải file (1)
 
18
Lê Phúc Chi Lăng
Giải pháp khôi phục, phát triển vườn nhà phục vụ cải thiện vi khí hậu ở phường Tây Lộc, thành phố Huế
Solutions to restore and develop house garden for microclimate improve in Tay Loc ward, Hue city
xem file
tải file (2)
 
19
Nguyễn Thám, Liêng Hot Ha Ba
Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
Assessment of natural conditions for agricultural development - forestry in Dam Rong district, Lam Dong province
xem file
tải file (0)
 
20
Nguyễn Thám, Nguyễn Văn Thịnh
Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
The general assessment of natural conditions for the development of agriculture - forestry in Krong Bong district, Dak Lak province
xem file
tải file (0)
 
21
Hồ Thị Thủy, Phan Anh Hằng, Nguyễn Hoàng Sơn
Cơ sở khoa học của việc quản lý tổng hợp dải ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế theo chức năng môi trường
Scientific basis of integrated management of coastal strip in Thua Thien Hue province by environmental function
xem file
tải file (298)
 
22
Y Lam Niê, Nguyễn Hoàng Sơn
Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk
Research on the impact of climate change on agricultural production activities in Krong Bong district, Dak Lak province
xem file
tải file (94)
 
   
   
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Đại học Sư phạm Huế
Config   -  Admin